Styrelse
    Vår föreningsidé:

    Vi vill verka för en god grannsämja,

    en trygg och säker boendemiljö

    och ett välskött bostadsområde

   

    Epost: styrelsen@kvstoet.se


Styrelse 2020 - i uppdraget ingår:

- Verkställa föreningsstämmans beslut

- Ansvar för förvaltning och styrning av verksamheten

- Ansvar för att driva föreningsidén aktivt

- Ansvar för föreningens ekonomi

- Ansvar för dialog med medlemmarna om aktuella frågor

- Nyckeljour till föreningens materialförråd

 

Kassör

Klas Wiklund

Kalle Posts v 48

Tel: 019-245549

Mob: 0705-360840

klas@wiklund-orebro.se

Sekreterare och informationsanvarig

Åsa Andersson

Kalle Posts v 84

Mob: 070-207 72 76

asaandersson40@hotmail.comAnsvarig kabel-tv, material och anläggningar som garage, asfalterade ytor, VA-system, elinstallationer/belysning, skyltar och renhållning/sophus

Magnus Östlund

Kalle Posts v 26

Mob: 0730-371368

m.ostlund74@gmail.comAnsvarig för vinter och  sommarunderhåll

Ulrika Ford

Kalle Posts v 99

Mob: 070-257 73 65 

ulrika.ford@gmail.com

 

 


Ordförande

Leyla Söderström

Kalle Posts v 44

Mob: 0739-692191


019-335736

leyla.soderstrom@orebro.se


Suppleanter:           

                                           

Per Eriksson KPv 66       

eriksson_par@hotmail.com

 

Malin Ekblom KPv 56

onnes87@hotmail.com

 

Kenneth Isaacson KPv 9

0722-462641

kenneth@isaacson.se

 

Torbjörn Nilsson KPv 52 

073-575 00 43 

tnx@telia.com

 

Andreas Malmlöf KPv 50

070-923 40 30

andreas.malmlof@telia.com

 

 

 

Revisorer:  

 

Krister Fältmyr  KPv 62  

019-245437, 073-0742007 

faltmyr@telia.com 

                                  

Tobias Broman KPv 3

070-6703747

t_broman@hotmail.com

 

 

 

Revisorssuppleanter:

 

Göran Olsson KPv 55 

019-244403, 070-5116112 

goran.olsson@telia.com

  

Gustav Axberg KPv 103  

gustav.axberg@orebro.se

 

 

 

Valberedning: 

 

Martin Junstrand KPv 60

019-24 41 18, 070-932 39 73

martin.junstrand@oru.se

                                           

Stefan Palmkvsit KPv 86

070-7329202

stefan_palmkvist@hotmail.com


Kontaktadress till styrelsen: styrelsen@kvstoet.se