Styrelse
    Vår föreningsidé:

    Vi vill verka för en god grannsämja,

    en trygg och säker boendemiljö

    och ett välskött bostadsområde

   

    Epost: styrelsen@kvstoet.se


Styrelse 2019 - i uppdraget ingår:

- Verkställa föreningsstämmans beslut

- Ansvar för förvaltning och styrning av verksamheten

- Ansvar för att driva föreningsidén aktivt

- Ansvar för föreningens ekonomi

- Ansvar för dialog med medlemmarna om aktuella frågor

- Nyckeljour till föreningens materialförråd

 

Kassör

Klas Wiklund

Kalle Posts v 48

Tel: 019-245549

Mob: 0705-360840

Sekreterare

Åsa Andersson

Kalle Posts v 84

Mob: 070-207 72 76


Ansvarig för   material och anläggning

Patrik Nordin

Kalle Posts v 105                                    Mob: 070-612 41 41


Ordförande

Leyla Söderström

Kalle Posts v 44

Mob: 0739-692191Ansvarig för vinter och   sommarunderhåll

Ulrika Ford

Kalle Posts v 99

Mob: 0702-577365

 


Suppleanter

Fredrik Johansson

Torbjörn Nilsson

Andreas Malmlöf

Lars-Olof Lindberg

Kenneth Isaacson


Revisorer

Krister Fältmyr

Mattias Ekman


Valberedning

Martin Junstrand

David Sjöblom


Kontaktadress till styrelsen: styrelsen@kvstoet.se