Aktuellt
    Vår föreningsidé:

    Vi vill verka för en god grannsämja,

    en trygg och säker boendemiljö

    och ett välskött bostadsområde

   

    Epost: styrelsen@kvstoet.se


2019-04-28
Bild på tomtgränser

2019-04-28 Garantiärenden för garageportar och lås

Garantiärenden gällande portar inklusive lås ska meddelas styrelsen för beslut om åtgärd. Undantag motordrivna portöppnare, dessa ansvarar resp. hushåll för själva.